Adresa:
Nikoljac bb - Gradski stadion
Bijelo Polje
Crna Gora
84000
Broj mobilnog telefona:
+382(0) --

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE

Tel: +382 20 445 600 | Fax: +382 20 445 601

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

 http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270


 

Go to top